Pokyny  sobota 10.5.2014 - klasická trať

O-sport cup 201

 

Pásmo:           3,5 MHz – kategorie MD12, MD14, MD16, MD50, M60

                        144 MHz – kategorie MD19, MD20, D35, M40

 

Odjezd na Start:         Pouze autobusem od vjezdu do RS. Zákaz vstupu do autobusu v obuvi s hřeby.

 

                                      9:15   BUS1    závodníci startující 00 – 30

                                      9:50   BUS2    závodníci startující 35 – 65

                                    10:30   BUS3    závodníci startující 70 – poslední

Start 00:                                 10:30 hod

 

Startovní kolečko:                 750 m pro všechny kategorie

 

 

Startovní         koridor č.1 = D20, M12, M16, M19, M20, M40, M50, M60

koridory:        koridor č.2 = D12, D14, D16, D19, D35, D50, M14

Mapa:             Grůň, M 1:15 000, E = 5 m, rozměr A4, stav - změny nejsou dokresleny (nové paseky a oplocenky)

 

Limit:              150 min

Ražení:           stojan s lampionem, SI jednotkou a kleštěmi označen číslem kontroly a pásmem

pro pásmo 144 MHz lampion s modrým pruhem

 

Vyhledávání TX:

D12      1, 2, 5, M                                             M12      1, 2, 4, M

D14      1, 2, 5, M                                             M14      1, 2, 4, 5, M

D16      1, 2, 4, 5, M                                          M16      1, 2, 3, 4, M

D19      1, 3, 4, 5, M                                          M19      1, 2, 3, 5, M

D20      1, 2, 3, 4, M                                          M20      1, 2, 3, 4, 5, M

D35      1, 3, 4, 5, M                                          M40      1, 2, 4, 5, M

D50      1, 2, 5, M                                             M50      1, 2, 3, 5, M

                                                                                              M60      1, 2, 4, M

Cíl:       Maják se razí! Od majáku značený přerušovaný koridor cca posledních 10m oboustranně souvisle značeno.

             Z cíle dle pokynů pořadatelů odjezd autobusu do centra soutěže.

 

Upozornění:    Prostorem závodu prochází lesní asfaltová silnice. Platí zákaz vstupu na soukromé pozemky, oplocená území a čerstvě vysázené paseky!

                       

Úspěšný start přejí pořadatelé O – sport cup

 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
 

P O K Y N Y    S P O L E Č N É   

O - sport cup 2014   

 

Pořadatel:

O-Sport, sportovní oddíl Kroměříž

1. závod, sobota 10.5.2014: klasická trať, 144MHz/ 3,5MHz
2. závod, neděle 11.5.2014: klasická trať, 3,5MHz/ 144MHz

Centrum závodů:

Rusava - Ráztoka, rekreační středisko Nad přehradou – GPS 49°20'12.509"N, 17°43'35.115"E.  

Doprava:

Ze silnice spojující Holešov a Bystřici pod Hostýnem v Hlinsku pod Hostýnem odbočit přes železniční přejezd směr Chomýž, Brusné, Rusava projet obcí Rusava stále po hlavní cestě - neodbočovat vlevo. Projet chatařskou osadou Vlčková,  za značkou konec obce Vlčková je odbočka do RS.

Prezence: 

V pátek 9.5.2014 18:00 – 22:00 v centru soutěže. Vedoucí výpravy prezentuje celý oddíl.

Parkování:

V prostoru areálu podél horní zpevněné cesty, cesta musí v každém případě zůstat průjezdná. Neparkujte na trávě u chatek!  Dbejte pokynů pořadatelů. 

Ubytování:

V budově - hotelové pokoje s povlečením, vlastní sociální zařízení. V chatách – (ve vlastním spacím pytli) na postelích budou z hygienických důvodů přiděleny prostěradla. Tato se nesmí používat k jiným účelům než jsou určena!  Společné sprchy pod hlavní budovou. Udržujte čistotu a šetřte teplou vodu pro ostátní závodníky.

Stravování:

V jídelně v hlavní budově se objednaná strava, vydává dle časového rozvrhu pouze na stravenku. Tamtéž bude po celou dobu akce fungovat bufet s občerstvením.  Nejbližší obchod je daleko. Zákaz vstupu do budovy/ jídelny v závodní či zablácené obuvi!

Zakázaný prostor:

Prostor map Grůň - Hrubá jedle, Tesák - východ, Ondřejovsko. Veškerý les na jižní straně od hlavní příjezdové cesty.

Mapy:

IOF formát map A4, měřítko 1: 15 000, E 5m, stav 2010 a 2014. Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Startovní čísla:

Budou vydány při prezenci, závodníci je musí mít během závodu umístěné viditelně na prsou.

Kontroly a ražení:

Stojan a lampion. Uvedeno číslo kontroly, pro pásmo 144 MHz budou použity lampióny s modrým pruhem. Elektronické ražení SPORTident. V případě poruchy SI se razí do mapy. Na startu je nutno vymazat a zkontrolovat vymazání čipu.
Maják se razí!! V cíli se razí cílová jednotka.

Vysílače: 

Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU).
3,5 MHz:  vysílače 1-5: 3,58 MHz

               maják:          3,55 MHz

144 MHz: vysílače 1-5:  144,500 MHz

                maják:          145,200 MHz

Přijímače:

Od uvedeného času odevzdání přijímačů,  případně nástupu do autobusu až do okamžiku startu je zakázáno zapínat přijímač, připojovat sluchátka, mít u sebe další rezervní přijímač atd. Vzhledem k tomu, že závody budou probíhat v blízkosti centra soutěže budou pořadatelé tomuto věnovat zvýšenou pozornost. V případě porušení výše uvedeného bude závodník (závodníci) diskvalifikován(i). Náhradní přijímače odevzdá na startu vedoucí výpravy rozhodčímu startu a budou uloženy u startovní čáry.

Upozornění, bezpečnost  a zdravotní zabezpečení:

Zákaz vstupu do budovy/ jídelny v závodní či zablácené obuvi!

Během celé akce dodržujte požární předpisy včetně zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm v lese i areálu ubytování! Nezasahujte do elektroinstalace v ubytovacím zařízení!

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za případně způsobené škody!
V obou závodech se přebíhá lesní silnice III.třídy. Pozor celá oblast je vyhledávaným místem bikerů na horských kolech - pozor na lesních cestách! Dbejte zvýšené opatrnosti!

Na start není možná doprava vlastními auty. Prostory startů jsou v zákazu vjezdu. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací, případně pokutou od Policie ČR (opravdu je kontrolováno, během příprav závodů jsme se museli několikrát prokazovat platným povolením).

Každý závodník musí mít v registračním průkazu platnou zdravotní prohlídku. Závodník, u mládeže vedoucí výpravy, zodpovídá za zdravotní způsobilost k závodu! V cíli bude vybavená lékárnička pro první pomoc. Pro případné ošetření v nemocnici je třeba mít průkaz pojištěnce. 

 

Nouzový tel. během soutěže 776 550 484 (603 527 569).

Informace, výsledky:

Aktuální informace včetně výsledků budou na informační tabuli u vchodu do budovy, jídelny, případně na internetové stránce soutěže osportcup.webnode.cz. Vyhlášení proběhne v sobotu a v neděli v centru závodů v prostoru pod budovou. V případě nepříznivého počasí se uskuteční v jídelně. Vítězové jednotlivých závodů obdrží diplom. Drobné věcné ceny budou udělovány za celkové pořadí. (Rozhoduje počet bodů 11-9-8….1, při shodě počet TX a čas.)

Soutěžní výbor:

Ředitel soutěže: Roman Hrazdil, R1
Hlavní rozhodčí: Pavel Mikšík, R1
Stavba tratí:  Karel Fučík, R1
Delegát:  Petr Hrouda, R1

 

Časový rozvrh

_____________________________________________________________________________________________________________________________

pátek 9.5.2014

od 18:00  otevření závodní kanceláře
do 22:00  trénink v pásmu 3,5MHz a 144MHz (začátek po příjezdu techniky z Turnova)
do 22:00  příjezd a parkování, prezentace závodníků
22:00   uzavření závodní kanceláře

 

sobota 10.5.2014

  7:00 – 9:00  snídaně
  9:15     odjezd BUS1 (závodníci 00 – 30)
  9:50    odjezd BUS2 (závodníci 35 – 65)
10:30   odjezd BUS3 (závodníci 70 – poslední)
10:30   START 00 závod
17:30 – 19:00  večeře
19:30   vyhlášení výsledků sobotního závodu

 

neděle 11.5.2014

  7:30 – 8:30  Odevzdávka přijímačů. Je nutné odevzdat přijímače pro obě pásma. Přijímač, se kterým   poběžíte si vyzvednete před odjezdem na start – rádia                      nebudou na start převážena pořadateli.
  7:00 – 9:00  Snídaně
  8:20     odjezd BUS1 (závodníci 00 – 30)
  9:05     odjezd BUS2 (závodníci 35 – 65)
  9:50     odjezd BUS3 (závodníci 70 – poslední)
  9:30     START 00 závod – klasická trať 3,5MHz
12:00 – 14:00  Oběd
14:00   Vyhlášení výsledků závodů

 

Počty vyhledávaných vysílačů:

 

Vynechávané kontroly budou před závodem včas zveřejněny.

 

Sobota: 144 MHz – D19, D20, D35, M19, M40 – 4 TX + maják

                             M20 -5 TX + maják

              3,5 MHz – MD12, D14, D50, M60 – 3 TX + maják

                              M14, MD16, M50 – 4 TX + maják

 

Neděle:  3,5 MHz – D19, D20, D35, M19, M40 – 4 TX + maják

                               M20 -5 TX + maják

              144 MHz – MD12, D14, D50, M60 – 3 TX + maják

                               M14, MD16, M50 – 4 TX + maják

           

Zde jsou pokyny ke stažení v PDF

 

Závody se konají s laskavým souhlasem Lesy ČR a.s. 

a za podpory Zlínského kraje