O – S P O R T  C U P  2 0 1 2

SPOLEČNÉ POKYNY

Pro každý závod budou včas den předem vydány upřesňující pokyny

             

Pořadatel:

O-Sport, sportovní oddíl Kroměříž

1. závod, sobota 28.4.2012: MČR krátká trať, 144MHz
2. závod, neděle 29.4.2012: klasická trať, 3,5MHz

Centrum závodů:

Fort Radíkov, chata Pod věží

Prezence: 

V pátek 27.4.2012 18:00 – 22:00 v centru soutěže. Vedoucí výpravy prezentuje celý oddíl.

Doprava:

Fort Radíkov, chata Pod věží – GPS 49°38'29.802"N, 17°22'7.292"E
Autem: po rychlostní silnici R46/R35 do Olomouce, dále cca 15km přes obce Svatý Kopeček a Radíkov. V Radíkově dle místního značení do ulice Na pevnůstce přes zákaz vjezdu nahoru do kopce až k pevnosti a věži. Velké díry v poslední část cesty!
Bez auta z vlakového nádraží v Olomouci autobusem MHD č.11 do Radíkova a do centra soutěže pěšky cca 800m do kopce. Další informace viz www soutěže.

Parkování:

Fort Radíkov – dle pokynů pořadatelů – pouze v areálu pevnosti
Při vjezdu dostanete parkovací lístek, který musí být po celou dobu na viditelném místě. Neparkujte na příjezdové cestě, v okolí chaty a areálu chatek! Toto je prostor v zákazu vjezdu a je kontrolován policii.

Ubytování:

pokoje s povlečením a společenská místnost v budově chaty, chatky (vlastní spací pytel), společné soc. zařízení v přízemí budovy a v areálu chatek.

Strava: 

Objednaná strava se vydává dle časového harmonogramu pouze na stravenku.
Kapacita restaurace je omezena.

Občerstvení: 

chata Pod věží – v centru soutěže je restaurace s teplým jídlem, vařící mimo výdejní    dobu objednané stravy. Další v Radíkově, bez teplých jídel. V blízkosti cílů závodů     bude bufet i s jídlem.

Zakázaný prostor:

Prostory zveřejněných OB map v propozicích tj. celý les v okolí centra soutěže.     Výjimkou jsou asfaltové cesty z centra soutěže do Radíkova a k ZOO Svatý Kopeček.

Startovní čísla:

Budou vydány při prezenci, závodníci je musí mít během závodu umístěné viditelně
na prsou.

Kontroly a ražení:

Stojan a lampion. Uvedeno číslo kontroly a písmeno R pro rychlou sadu vysílačů.
Elektronické ražení SPORTident. V případě poruchy SI se razí do mapy. Na startu je
nutno vymazat a zkontrolovat vymazání čipu.
Maják se razí!! V cíli se razí cílová jednotka.

Vysílače: 

Všechny závody budou probíhat s více jak 5 vysílači na jednom pásmu dle pravidel
ROB. Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU).
Klíčování - pomalé TX – 35 znaků, rychlé TX – 50 znaků za minutu.

TX pomalé – 144,500 MHz  TX pomalé – 3,58 MHz
TX rychlé – 145,200 MHz  TX rychlé – 3,61 MHz
Maják – 144,850 MHz  Maják – 3,55 MHz


Přijímače:

Od uvedeného času odevzdání přijímačů až do okamžiku startu je zakázáno zapínat
přijímač, připojovat sluchátka, mít u sebe další rezervní přijímač atd. Vzhledem k tomu,
že závody budou probíhat v blízkosti centra soutěže budou pořadatelé tomuto věnovat
zvýšenou pozornost. V případě porušení výše uvedeného bude závodník (závodníci)
diskvalifikován(i)!!

Upozornění:

Přísný zákaz vstupu do okolí a objektu pevnosti bez průvodce - NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
Zákaz vstupu do budovy chaty v závodní či zablácené obuvi! Během celé akce dodržujte požární předpisy včetně zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm
v lese i areálu ubytování. Nouzový tel. během soutěže 776 550 484 (603 527 569).
Zdravotnické
zabezpečení: Každý závodník musí mít v registračním průkazu platnou zdravotní prohlídku. Závodník, u mládeže vedoucí výpravy, zodpovídá za zdravotní způsobilost k závodu.
V cíli bude vybavená lékárnička pro první pomoc. Pro případné ošetření v nemocnici je třeba mít průkaz pojištěnce.

Informace, výsledky:

Aktuální informace včetně výsledků budou na informační tabuli u vchodu do restaurace. Vyhlášení proběhne v sobotu a v neděli v centru závodů v areálu chatek.

Soutěžní výbor:

Ředitel soutěže: Roman Hrazdil, R1
Hlavní rozhodčí: Pavel Mikšík, R1
Stavba tratí:  Karel Fučík, R1
Delegát:  Pavel Hora, R1

Okolí:  

Doporučujeme návštěvu fort Radíkov a ZOO Olomouc - Svatý Kopeček. Prohlídka     pevnosti trvá cca hodinu, prohlídky jsou plánovány v sobotu ve 14:30 a 15:30, v neděli    po vyhlášení výsledků, jinak dle domluvy s průvodcem. ZOO je pěšky po lesní asfaltce    vzdálena cca 2,5 km od centra soutěže.

Poděkování:

Tímto děkujeme všem, kteří se podílí na pořádání O-sport cup. Zvláštní poděkování    patří majiteli pevnosti. Závody se konají s laskavým souhlasem LČR, s.p.
a Lesy města Olomouce, a.s.
  
Časový rozvrh
Pro každý závod budou včas vydány upřesňující pokyny             

pátek 27.4.2012

od 18:00  otevření závodní kanceláře
do 22:00  trénink v pásmu 3,5MHz a 144MHz (začátek po příjezdu techniky z Turnova)
do 22:00  příjezd a parkování, prezentace závodníků
22:00   uzavření závodní kanceláře

sobota 28.4.2012

7:00 – 8:30  Snídaně
8:30   odjezd BUS1 (závodníci 00 – 35)
9:15   odjezd BUS2 (závodníci 40 – 75)
10:00   odjezd BUS3 (závodníci 80 – poslední)
10:00   START 00 závod - MČR krátká trať 144MHz
18:00 – 19:00  Večeře
19:00   Vyhlášení výsledků sobotního závodu – areál chatek

neděle 29.4.2012

7:30 – 8:00  Odevzdávka přijímačů
7:00 – 8:30  Snídaně
do 9:30  příchod všech závodníků na start
9:30   START 00 závod – klasická trať 3,5MHz
12:00 – 14:00  Oběd
14:00   Vyhlášení výsledků nedělního závodu – areál chatek


Pěkné počasí a úspěšný start přejí pořadatelé O – sport cup

Zde jsou pokyny ke stažení v PDF