O – S P O R T  C U P  2 0 1 1

SPOLEČNÉ POKYNY

Pro každý závod budou včas den předem vydány upřesňující pokyny


Pořadatel:                                                                                                             

O-Sport, sportovní oddíl Kroměříž

Závody a datum:                                                                                                   

1. závod, sobota 30.4.2011 klasická trať 3,5 MHz
2. závod, sobota 30.4.2011 Everstar supersprint v orientačním běhu
3. závod, neděle 1.5.2011 MČR krátká trať 144MHz

Centrum závodů:                                                                                                  

Střední škola COPT, Nábělkova 539, Kroměříž

Prezence:                                                                                                             

V pátek 30.4.2011 18:00 – 22:00 v centru soutěže.
Vedoucí výpravy prezentuje celý oddíl.

Doprava                                                                                                                 

Střední škola COPT Kroměříž – GPS 49°17'39.503"N, 17°23'47.478"E
Autem: po dálnici D1 Kroměříž exit 258 dále cca 3km po ulicích Kojetínská, Velehradská a Březinova. Pozor v KM městská policie dbá na přednost chodců. Na ulici Březinová je v polovině značka STOP. V okolí centra soutěže mají cyklisté povolenou jízdu v protisměru!
Bez auta z vlakového a autobusového nádraží je to do centra soutěže pěšky cca 1km. Další informace viz mapka příjezdu..

Parkování:                                                                                                             

Na parkovišti COPT na ulici Březinova GPS 49°17'38.781"N, 17°23'51.083"E
a na ulici Březinova. Před vchodem do COPT je dopravní značkou parkování zakázáno. Dbejte pokynů pořadatele.

Ubytování:                                                                                                            

Tělocvična a třídy COPT – ve vlastním spací pytli, společné soc. zařízení.
WC muži u schodiště v přízemí, WC ženy u schodiště v 1. patře.
Sprchy ženy – před tělocvičnou, sprchy muži v suterénu.
Ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením je ve 3. patře.


Přezouvání:                                                                                                          

Povinné přezouvání před vstupem do tělocvičny a tříd! Dále platí zákaz vstupu do budovy COPT v zablácené obuvi a obuvi s hřeby! V tělocvičně je nový povrch, snažme se neudělat ROB ostudu tím, že jej poškodíme. Tímto apelujeme na vedoucí výprav a zodpovědné závodníky, aby si to s případnými narušiteli vyřídili.

Strava:                                                                                                                 

Objednaná strava se vydává v jídelně dle časového harmonogramu jen na stravenku.

Občerstvení:                                                                                                        

cca 300m od centra soutěže je supermarket Albert. Ve městě jsou další obchody a restaurace. V cíli sobotního závodu bude bufet a v blízkosti restaurace s teplým jídlem

Zakázaný prostor:                                                                                               

Prostory zveřejněných OB map v propozicích tj. Tabarky, Brdo, Hambálky.

Mapy :                                                                                                                  

Závody ROB - mapa pro OB, formát map A4, měřítko 1: 15 000, E 5m
Everstar supesprint - mapa pro parkový OB, formát A4, měřítko 1 : 2 300, E 2m,
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny

Startovní čísla:                                                                                                    

Budou vydány při prezenci, závodníci je musí umístit viditelně na prsou.

Kontroly a ražení:                                                                                                

Stojan a lampion. Uvedeno číslo kontroly a písmeno R pro rychlou sadu vysílačů je umístěno na SI jednotce. Elektronické ražení SPORTident. V případě poruchy SI se razí do mapy. Na startu je nutno vymazat a zkontrolovat vymazání čipu.
Maják se razí!!
V cíli se razí cílová jednotka.
Everstár supersprint kontroly číslovány jako v orientačním běhu tj. dvojciferná čísla.
Popisy kontrol (a přiřazení kódů kontrol) obdržíte na startu.

Vysílače:                                                                                                               

Všechny ROB závody budou probíhat s více jak 5 vysílači na jednom pásmu dle pravidel ROB. Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU).
Klíčování - pomalé TX – 35 znaků, rychlé TX – 50 znaků za minutu.

TX pomalé 144,500 MHz TX pomalé 3,58 MHz
TX rychlé 145,200 MHz TX rychlé 3,61 MHz
Maják 144,850 MHz Maják 3,55 MHz

Přijímače:                                                                                                              

Od nástupu do autobusu je zakázáno zapínat přijímač, připojovat sluchátka. Po příjezdu na start závodníci ihned odevzdají přijímače na k tomu vyhrazeném místě. Náhradní přijímače odevzdá na startu vedoucí výpravy rozhodčímu startu a budou uloženy u startovní čáry.

Zdravotnické zabezpečení:                                                                                   

Každý závodník by měl mít platnou zdravotní prohlídku. Závodník, u mládeže vedoucí výpravy (a zákonný zástupce), zodpovídá za zdravotní způsobilost k závodu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. V cíli bude vybavená lékárnička pro první pomoc. Pro případné ošetření v nemocnici je třeba mít průkaz pojištěnce.

Hodnocení:                                                                                                             

Každý závod bude vyhodnocen zvlášť. Závodníci na stupních vítězů obdrží diplomy a na MČR medaile. Na závěr budou vyhlášeni nejlepší tři závodníci „O-sport cup“ v každé kategorii prostým součtem počtu kontrol a časů z obou ROB závodu. První tři závodníci v Everstar supersprintu obdrží do celkového hodnocení následující bonifikaci 1.místo - 2 minuty, 2.místo - 1:30 minuty, 3.místo - 1 minuta

Upozornění:                                                                                                          

Během celé akce dodržujte požární předpisy včetně zákazu kouření a manipulace
s otevřeným ohněm v lese i školní budově.
Při závodu Everstar supersprint je zakázáno používat boty s hřeby.
Naproti centra soutěže je okresní ředitelství a dopravní policie ČR, závěr z této informace si udělá každý sám.
Nouzový tel. během soutěže 603 527 569


Časový rozvrh:                                                                                                       

pátek 29.4.2011

od 18:00 otevření závodní kanceláře
do 22:00 trénink v pásmu 3,5MHz a 144MHz (začátek po příjezdu techniky z Turnova)
22:00 uzavření závodní kanceláře, ukončení prezence

sobota 30.4.2011

7:15 – 8:45 Snídaně
8:50 odjezd BUS1 (závodníci 00 – 35)
9:30 odjezd BUS2 (závodníci 40 – 75)
10:10 odjezd BUS3 (závodníci 80 – poslední)
10:00 START 00 závod – 3,5MHz
16:15 – 16:45 Individuální odchod na atletický stadion Start/Cíl Everstar supersprint
16:45 Uzavření startu pro individuální příchod závodníků
17:00 START 00 orientační běh Everstar supersprint
18:30 Vyhlášení výsledků sobotních závodů – atletický stadion
19:00 – 20:00 Večeře

neděle 1.5.2011

7:00 – 8:30 Snídaně
8:30 odjezd BUS1 (závodníci 00 – 35)
9:10 odjezd BUS2 (závodníci 40 – 75)
9:50 odjezd BUS3 (závodníci 80 – poslední)
9:30 START 00 závod – MČR krátká trať 144MHz
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 Vyhlášení výsledků nedělního závodu a celkových výsledků – hřiště COPT


Pěkné počasí a úspěšný start přejí pořadatelé O – sport cup

 

Mapa příjezdu


 

Mapa - okolí COPT
 

 

Zde mate  možnost si pokyny stáhnout v PDF